Bescherming persoonsgegevens

Ik bouw in Den Haag zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Lees hier ook over op de website van de gemeente Den Haag.