Bouwgroepen

U kunt ook samen met andere mensen uw eigen nieuwbouwproject realiseren. Deze vorm van collectieve zelfbouw heet een bouwgroep, of in vaktermen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Onder CPO wordt verstaan een groep burgers die samen woningen ontwikkelen. Daartoe heeft de groep de volledige zeggenschap over de realisatie van nieuwbouw en draagt volledige verantwoordelijkheid en risico. De bouwgroep doet dat samen met een zelfgekozen procesbegeleider, architect en aannemer.

Zodra een locatie bekend is, vindt u op deze pagina daarover meer informatie. Hieronder kunt u de brochure ‘Bouwgroepen’ downloaden. Hierin staat onder andere meer informatie over de locatie die geschikt is voor een bouwgroep en het stappenplan.

Vormen CPO

CPO is een ruim begrip dat meerdere vormen kent. Den Haag maakt onderscheid tussen twee vormen:

  • CPO-particulier: deze vorm ontstaat vanuit een groep die een gemeenschappelijke wens heeft om een bepaalde woonvorm te creëren. De plek waar gebouwd wordt is vaak minder belangrijk.
  • CPO-professional: bij deze vorm ontstaat een bouwgroep of een initiatief door een professionele partij zodra er een locatie is. Hierbij is vaak de locatie de bindende factor en minder de gemeenschappelijke doelen of ideologieën.

Den Haag geeft voor sommige van haar bouwkavels voorrang aan de eerste vorm van CPO; CPO-particulier. Om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure voor deze kavels, dient u zich voorafgaand aan de bekendmaking van de inschrijving met uw bouwgroep de registreren. Uitsluitend CPO-bouwgroepen die zich hebben geregistreerd kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor een kavel.

Het proces

Globaal ziet het CPO proces er als volgt uit:

  • Registratiefases: registeren als bouwgroep
  • Inschrijvingsfase: inschrijving op CPO-locatie, vereniging oprichten
  • Initiatieffase: de ideevorming, de bouwgroep neemt een optie op een kavel
  • Definitiefase: de uitwerking tot een definitief ontwerp, wensen en kosten komen bij elkaar
  • Planfase: procedures in gang zetten, de formele behandeling, grondreserveringsperiode
  • Realisatiefase: periode vanaf start bouw tot oplevering, de bouwtijd

CPO locaties

Op dit moment is er 1 locatie met mogelijkheden voor bouwgroepen.
Deze locatie is:

  • Petroleumhaven-Oost (Laak): mogelijkheden voor bouwgroepen in de vorm van een kavel voor een appartementencomplex voor ongeveer 20 kopers met een horecaonderneming in de plint.

Handboeken

Bij het zelf bouwen van uw droomhuis komt veel kijken. Daarom heeft de Kavelwinkel de stappen op een rijtje gezet in een handboek. Zo is er ook een handboek gemaakt voor ‘Bouwgroepen’. Alles komt aan bod. Van een optie nemen tot de oplevering van uw droomhuis. In de handboeken leest u alles over het hele proces voordat u in uw droomhuis kunt wonen. Met allerlei tips en weetjes. Het bevat veel informatie over contracten, vergunningen maar ook de bouw. Bekijk de ‘Handboeken‘.

Klik op de afbeelding om de film 'Wat is CPO?' te bekijken. Bron: Arjan Veelers

Klik op de afbeelding om de film ‘Wat is CPO?’ te bekijken. Bron: Arjan Veelers

Voordelen samen bouwen

Een bouwgroep betekent niet dat u een gezamenlijke woonkamer krijgt en samen moet gaan leven. Het gaat om het met alle kopers samen ontwikkelen en gelijktijdig bouwen. Dit heeft veel voordelen. Door bijvoorbeeld de schaalvoordelen kunt u veel geld besparen. Terwijl u toch uw eigen woning bouwt. En ook heel prettig: u bouwt alvast een goed contact op met uw buren. Oftewel, bouwen met een bouwgroep: doe het zelf, doe het samen.

Oproep: bouwgroepen registreer u!

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat bouwgroepen met een gezamenlijke woonwens aan bod komen. Daarom is besloten een registratiesysteem te hanteren. Om in aanmerking te komen voor een locatie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), dient uw bouwgroep te zijn geregistreerd. Lees hier meer over op  ‘Registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen’.

Meer informatie

De website www.zelfbouwinnederland.nl is een platform waar zelfbouwers en groepen elkaar kunnen ontmoeten. Zoekt u naar een bouwgroeplocatie, een bouwgroep of wilt u zich profileren met uw bouwgroep? Kijk dan op deze site.

De website van het Centrum Groepswonen is een kennisplatform voor alle vormen van groepswonen/collectieve zelfbouw in de Haagse regio:
Centrum Groepswonen | Informatie, advies en ontwikkeling

Meer informatie over den subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland voor collectieve wooninitiatieven:
Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland (woningbouw) – Provincie Zuid-Holland