Een eigen appartement vanaf € 282.000 in Petroleumhaven

Bouwgroep Petroleumhaven gaat in Petroleumhaven-Oost 41 appartementen bouwen.
Alle appartementen staan in optie.  

Wonen aan het water

De kavel in Petroleumhaven-Oost (Laak) ligt aan het water en vlakbij de Haagse binnenstad. Door ook andere zelfbouwprojecten verandert Petroleumhaven de komende jaren in een hip woon-werkgebied met jachthaven en horeca. De kavel voor starters op de koopwoningenmarkt (kavel D) biedt plek aan een gebouw met maximaal 41 appartementen en bedrijfsruimte in de plint. Naar verwachting start de bouw medio 2023 en is de oplevering in de loop van 2025.

Procesbegeleiding

Een huis laten bouwen is voor weinig mensen dagelijks werk. Daarom staat u er ook niet alleen voor. De bouwgroep (vereniging) Petroleumhaven heeft een vooraf door de gemeente geselecteerde ervaren procesbegeleider ingeschakeld. Deze adviseur begeleidt de bouwgroep, behoedt de bouwgroep voor fouten en behartigt de belangen in gesprekken met de bouwer of architect. De kosten voor deze procesbegeleider zijn opgenomen in de investeringskosten van de woning.

Gasloos en energieneutraal appartementen

Het gebouw telt negen bouwlagen: een plintlaag waarin 1 appartement, de bedrijfsruimte en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een fietsenstalling en een containerruimte worden ondergebracht. Daarboven acht bouwlagen met ieder vijf appartementen. Op het dak wil de bouwgroep een bescheiden dakterras met een pantry realiseren. Daarvoor is weinig ruimte, omdat het dak grotendeels met PV-panelen vol zal liggen. Het uitgangspunt is namelijk om alle appartementen gasloos en energieneutraal te realiseren; helemaal van deze tijd.

Belangrijke voorwaarden voor deelname

  • U wilt uw eigen woning laten bouwen en u weet dat daar heel wat vrije tijd in kan gaan zitten.
  • U accepteert reeds gemaakte keuzes door de bouwgroep en u ziet de gezamenlijke inspanning in een groep tijdens het bouwproces als meerwaarde.
  • U verwacht op basis van uw (gezamenlijke) inkomen en eventuele eigen middelen (spaargeld, schenking) in staat te zijn het appartement te kunnen kopen/ financieren. Dat betekent dat u (gezamenlijk met uw eventuele partner) in de praktijk minimaal over een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen moet beschikken van € 61.000.
  • U heeft geen woning in eigendom (of gehad) – u bent dus starter.
  • U heeft geen BKR-coderingen op uw naam staan (studieschuld en telefooncodering zijn toegestaan).
  • U heeft minimaal € 12.000 eigen geld.

Inkomen en investeringskosten

Om betaalbaar uw woning te kunnen bouwen, moeten er goede afspraken zijn over de kosten van uw appartement. Daarvoor wordt een solide begroting opgesteld. De bouwgroep (vereniging) waarvan u deel gaat uitmaken is daar zelf verantwoordelijk voor. De bouwgroep wordt hierbij ondersteund door de procesbegeleider.

Erfpachtstelsel in Den Haag

De gemeente Den Haag levert de grond in erfpacht. Het erfpachtsysteem levert een voordeel op voor de koper. In plaats van de volledige grondprijs te moeten betalen bij overdracht van de grond, hoeft alleen de btw te worden afgerekend bij de notaris. Over het resterende bedrag (grondprijs minus btw) wordt halfjaarlijks canon (= vergoeding voor gebruik van de grond) betaald. Het canonpercentage bedraagt de eerste vijf jaar 1,1 %, het percentage wordt daarna opnieuw bepaald. Door het erfpachtstelsel hoeft alleen de btw over de grond meegefinancierd te worden in de hypotheek.

Hoe werkt dat bij een bouwgroep? De grond wordt via de notaris aan de vereniging geleverd. De vereniging splitst het gebouw in appartementsrechten en levert deze appartementsrechten aansluitend door aan de afzonderlijke leden van de groep. Dit gebeurt op basis van een splitsingsakte die vooraf goedgekeurd is door de gemeente. Elk appartement vertegenwoordigt een bepaald deel van het geheel afhankelijk van de grootte van het appartement. Samen zijn alle appartementsrechten weer 100%. Als u uw appartementsrecht krijgt geleverd, betaalt u de btw over uw deel van de totale grondwaarde. Elk appartement krijgt namelijk een stukje van de grondwaarde toebedeeld, al zit u op de 7e verdieping! Uw hypotheekverstrekker houdt er wel rekening mee dat deze kosten betaald moeten worden in de berekening van uw maximaal te lenen capaciteit.

Bijkomende financieringskosten

Dit zijn kosten voor het afsluiten van de financiering, waaronder de kosten voor hypotheekadvies, afsluitkosten voor uw hypotheek, inmeet- en kadasterkosten, kosten van de notaris en de rentekosten tijdens de bouw. Wettelijk is vastgelegd dat de bijkomende kosten niet meer mogen worden meegenomen in de hypotheek. Om deze reden moet elke deelnemer die zijn hypotheek afsluit zelf tijdens de bouw ten minste € 10.000 – € 12.000 uit eigen middelen (spaargeld) betalen. Het betekent dat u eigen geld moet hebben (gespaard) om deze kosten te betalen.

Voorfinanciering

De toekomstige kopers financieren uit eigen middelen de plankosten voor die de vereniging moet maken om het bouwplan te ontwikkelen en de benodigde vergunningen te verkrijgen. Iedere koper verstrekt de vereniging in termijnen een renteloze lening van ongeveer € 10.000. Omdat de kopers samen de ontwikkelaar van het project zijn, geldt als uitgangspunt dat zij hun investering kwijt zijn als het project niet wordt gerealiseerd. De huidige 38 kandidaat-kopers die al vanaf het begin lid zijn van de vereniging, hebben inmiddels ieder al circa € 10.000 aan de vereniging voorgefinancierd. Dit bedrag moet u ook kunnen storten bij toetreding tot het project. Het bedrag is een aanbetaling op de uiteindelijke VON-prijs van uw appartement (en komt dus niet bovenop de prijs).

Zelfbewoningsplicht

De kopers van de appartementen zijn verplicht hun appartement tenminste drie jaar zelf te bewonen.

Starterslening

Kandidaten die zich vanaf heden aanmelden voor het project, komen niet in aanmerking voor een starterslening en moeten dus de volledige investering zelf kunnen financieren door middel van hypotheek en eigen geld.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan per mail contact op met de procesbegeleider via info@deregie.nl.

Artist Impressie Waterzijde Aanzicht Petroleumhaven Oost Kavel D @FORMHET B.V.

Artist Impressie Waterzijde Aanzicht Petroleumhaven Oost Kavel D
@FORMHET B.V.