Petroleumhaven-West

Petroleumhaven-West

Wonen dichtbij het centrum van Den Haag én aan het water. Het voormalig havengebied wordt de komende jaren herontwikkeld tot een woon-en werkgebied. Het stoere karakter van dit gebied blijft behouden. In Petroleumhaven worden verschillende type kavels verkocht. Alle kavels zijn verkocht.

Petroleumhaven ligt vlakbij station Moerwijk en naast Laakhaven-West en nabij openbaar vervoer, scholen, de Haagse binnenstad en tal van andere voorzieningen. Meer informatie over de locatie staat in de locatiesheet: Petroleumhaven I&J Locatiesheet

Bedrijfswoningen (10 kavels)

De bedrijven- en bedrijfswoningen krijgen een entree aan de Waldorpstraat. De plek om te laden en lossen is aan de achterkant waar ook een plek kan komen voor een bedrijfsdeur. De bedrijfswoningen zijn bedoeld voor ambachtelijke bedrijfsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die gericht zijn op de vervaardiging, verwerking en/of opslag en distributie van goederen. Te denken valt aan ruimtes voor aannemers, loodgieters, ambachten, drukkerijen, bouw, kleine industrie en dergelijke. Bekijk de bijlage uit het bestemmingsplan van de Staat van Bedrijfsactiviteiten-functiemening (Bedrijven A en B) wat hier precies onder valt: Staat Van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging

Kadewoningen (12 kavels)

De kadewoningen krijgen aan de kadekant de voordeur. De kade wordt wordt zo ingericht dat er relatief weinig gemotoriseerd verkeer is en alleen bereikbaar voor hulpdiensten.

Verschillende typen woningen en bedrijfsruimtes in de Petroleumhaven. Het plan gaat uit van ongeveer 300 woningen die de komende jaren gebouwd kunnen worden, waaronder woontorens.

  • Individuele kavels voor grondgebonden kadewoningen.
  • Kavels voor wonen boven bedrijfsruimte.
  • Kavels voor appartementenblokken. De appartementenblokken binnen het programma van Kleinschalig Opdrachtgeverschap worden ontwikkeld door bouwgroepen.

3d-animatiefilm met mogelijkheden

Er is een korte 3d-animatiefilm gemaakt om de vele mogelijkheden van deze locatie te laten zien. Bekijk de animatiefilm Petroleumhaven op het YouTube-kanaal van de gemeente. Animatie Petroleumhaven Den Haag – YouTube

Blok J: Kadewoningen

Kavelnr Type Oppervlakte kavel in m2 Bouwvlak in m2 Kavelprijs in € Kavelpaspoort
PHK 1 Kop kadewoning ca 95 ca 60 Verkocht Paspoort PHK 1
PHK 2 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Grondreservering Paspoort PHK 2
PHK 3 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 3
PHK 4 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 4
PHK 5 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 5
PHK 6 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 6
PHK 7 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 7
PHK 8 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 8
PHK 9 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 9
PHK 10 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 10
PHK 11 Tussen kadewoning ca 90 ca 57 Verkocht Paspoort PHK 11
PHK 12 Kop kadewoning ca 95 ca 60 Grondreservering Paspoort PHK 12

Blok I: Bedrijfswoningen + bedrijfsruimtes

Kavelnr Type Oppervlakte kavel in m2 Bouwvlak in m2 Kavelprijs in € Kavelpaspoort
PHB 13 Kop bedrijfswoning ca 97 ca 75 Grondreservering Paspoort PHB 13
PHB 14 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Grondreservering Paspoort PHB 14
PHB 15 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Verkocht Paspoort PHB 15
PHB 16 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Verkocht Paspoort PHB 16
PHB 17 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Verkocht Paspoort PHB 17
PHB 18 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Grondreservering Paspoort PHB 18
PHB 19 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Verkocht Paspoort PHB 19
PHB 20 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Verkocht Paspoort PHB 20
PHB 21 Tussen bedrijfswoning ca 93 ca 72 Verkocht Paspoort PHB 21
PHB 22 Kop bedrijfswoning ca 97 ca 75 Verkocht Paspoort PHB 22

De prijs van de grond is inclusief btw en exclusief kosten koper en alle overige bijkomende kosten. De grond wordt in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Medewerkers van de Kavelwinkel kunnen u hierover nader informeren.